Niebieska fala
zawieszka
13.06.2018 zakończyliśmy
przyjmowanie zgłoszeń
do losowań nagród dziennych
CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO ZABAWY?
Ptasie Mleczko
DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY
Pocztówka Nagrody
Statek
CHCESZ WYPŁYNĄĆ W REJS W WYBRANĄ STRONĘ ŚWIATA?
Ptasie mleczko - opakowanie 1
KUPUJ W TERMINIE 15.04. - 15.10.2018 OPAKOWANIA PROMOCYJNE PIANEK PTASIE MLECZKO ®*
Lupa
2
SZUKAJ PIANEK W BIAŁO-BRĄZOWĄ ZEBRĘ**
3
ZNALAZŁEŚ? WYGRAŁEŚ! REJS DLA SIEBIE, Z RODZINĄ LUB ZNAJOMYMI***
Pocztowka

ZACHOWAJ OPAKOWANIE Z TWOIM KODEM DO KOŃCA LOTERII !

* zwycięskich pianek należy szukać od 15.04.2018 r. w Opakowaniach Promocyjnych do ich wyczerpania, maksymalnie do 15.10.2018 r. Opakowania Promocyjne są oznaczone na zewnątrz grafiką promocyjną z napisem „Loteria”;

** zwycięskie pianki w zebrę mają pasiasty wygląd: biało - brązowy; *** w celu odbioru Nagrody Głównej uczestnik loterii, który znalazł zwycięskie pianki proszony jest o kontakt telefoniczny z Organizatorem loterii pod numerem telefonu +48 883 363 333 - opłata zgodna z taryfą uczestnika. Dzwonić można w terminie od 15.04.2018 r. do 22.10.2018 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Nagrodą Główną jest voucher biura Sonriso o wartości 35 000zł brutto plus kieszonkowe w wysokości 15 000zł brutto. Regulamin wykorzystania vouchera.

Organizatorem loterii jest PMICombera Sp. z o.o., ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce.

W Loterii nie biorą udziału pianki znajdujące się w innych opakowaniach niż Opakowania Promocyjne, w szczególności pianki Ptasie Mleczko® o smaku mazurka kajmakowego dekorowane.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE Z TWOIM KODEM DO KOŃCA LOTERII !

* Opakowania Promocyjne są oznaczone na zewnątrz grafika promocyjna z napisem „Loteria”; ** kody można zgłaszać od 15.04. do 13.06.2018 r. tylko w jeden wybrany sposób, albo poprzez formularz WWW albo wysyłając swój kod smsem; *** koszt SMS’a zgodny z taryfą Twojego operatora. W treści SMS’a jako TWÓJ KOD należy wpisać kod znajdujący się wewnątrz Opakowania Promocyjnego, np. OBGRYZAM.12AB34CD.

Organizatorem loterii jest PMICombera Sp. z o.o., ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce. W Loterii nie biorą udziału pianki znajdujące się w innych opakowaniach niż Opakowania Promocyjne, w szczególności pianki Ptasie Mleczko® o smaku mazurka kajmakowego dekorowane.

Regulamin wykorzystania karty Prepaid mBank.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO LOSOWAŃ NAGRÓD DZIENNYCH
ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

ZACHOWAJ OPAKOWANIE Z TWOIM KODEM DO KOŃCA LOTERII !

Kody z Opakowań Promocyjnych można zgłaszać w terminie 15.04. - 13.06.2018.

Zgłoszone kody o nieprawidłowej treści tj. sprzecznej ze wzorem podanym w §13 ust.4 Regulaminu Loterii, zawierające nieprawidłowe kody alfanumeryczne albo dokonane po upływie terminu określonego w §13 ust.4 Regulaminu Loterii nie biorą udziału w Loterii. W przypadku zgłoszenia kilka razy tego samego Kodu, w losowaniu bierze udział tylko ten zgłoszony, jako pierwszy.

Organizatorem loterii jest PMICombera Sp. z o.o., ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce.

Polityka prywatności